Kontakt

Odpowiadamy na wasze pytania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 UTC+01:00

Dane spółki

GAIA Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29,
15-620 Białystok
woj. podlaskie, Polska
telefon +48 85 664 23 07
fax + 48 85 664 23 06
biuro@bellamisteria.com
NIP 542-24-38-603
REGON 050586395

Kapitał Zakładowy: 1 400 000 zł
KRS 0000225494
Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego